Wat zijn de voorwaarden om gebruikt te kunnen maken van een ORANGE account?

1.Informatieverstrekking
U start uiteraard met zich aan te melden. Tijdens het aanmelden is het belangrijk dat u alle gevraagde informatie compleet en up-to-date ter beschikking heeft. Indien u ons incomplete of onjuiste informatie laat toekomen, kunt u geen gebruik maken van ORANGE. Pas nadat wij uw bescheiden compleet ontvangen hebben, kunnen we ze ter acceptatie aanbieden.

2.Acceptatieproces en technische koppeling
Nadat u het acceptatieproces succesvol doorlopen heeft, dient u een technische koppeling te realiseren tussen uw webwinkel en het INGENICO betaalplatform. Dit klinkt moeilijker dan het is. Uiteraard instrueren we u graag hoe u dat moet doen. Neem hiervoor een kijkje in onze developer kit.

Beschikt u reeds over het INGENICO betaalplatform dan is de koppeling met een ORANGE account slechts een administratieve handeling.

3.Transacties verwerken
Consumenten kunnen nu in uw webshop betalen met de online betaalmethode(s) van uw keuze. Alle relevante transactiegegevens worden via de koppeling rechtstreeks in uw eigen software weergegeven en/of zijn in de back office te zien. Alle individuele transacties worden gezamenlijk in één batch uitbetaald op de door u aangegeven zakelijke bankrekening in de EU.

4.Rapportage/Reconciliatie
U kunt ieder moment in uw backoffice alle transacties raadplegen. Ook kunt u rapportages downloaden om in uw boekhouding te reconciliëren. INGENICO biedt u hiervoor voldoende mogelijkheden.

5.Veiligheid en zekerheid
Als u een transactie verricht, is deze op verschillende manieren beveiligd. Alle schakels in de betaalketen van een online transactie dienen zich namelijk aan strenge regels te houden die betrekking hebben op o.a. de veiligheid van transactieverkeer. Meer informatie hierover kunt u desgewenst krijgen. Wij hebben geen toegang tot uw geld en wij kunnen uw transacties ook niet zien.

6.Wijzigingen en mutaties
U blijft verantwoordelijk voor het doorgeven aan ORANGE van wijzigingen en mutaties aan uw kant. Indien een bestuurder bijvoorbeeld terugtreedt of vervangen wordt, is dat een wijziging die u aan ORANGE dient door te geven. Indien uw bankrekening verandert, idem. U kunt wijzigingen altijd (24/7) per mail aan ons doorgeven. Voegt u altijd kopieën toe waarop de wijzigingen duidelijk worden getoond.

7.Algemene voorwaarden
Nadat u het acceptatieproces heeft doorlopen ontvangt u een overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van de betaalinstelling waarop de tarieven van uw ORANGE account van toepassing zijn. Volledigheidshalve merken we op dat voor iedere ORANGE account de Algemene Voorwaarden van de betaalinstelling één-op-één van toepassing zijn. Daarnaast merken we op dat ORANGE uitsluitend als handelsagent fungeert en derhalve geen rol speelt in het acceptatieproces en/of het beheer van de gelden.