Voorwaarden om klant te kunnen worden

Aanmelden
De volgende documenten dient u samen met u Orange overeenkomst ter goedkeuring aan ons voor te leggen:
Een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel/KBO (het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 weken);
Een geldige, goed leesbare kopie van het legitimatiebewijs van alle beslissingsbevoeg-den/bestuurders/gemachtigden
Een kopie van uw zakelijke bankrekening op naam van de onderneming, stichting, vereniging, maatschap of coöperatie.
Zodra deze documenten door u zijn aangeleverd, zullen we deze beoordelen en u waar nodig om aanvullende documenten vragen. Bij goedkeuring van uw documenten ontvangt u uw contract per e-mail.

We wijzen erop dat de aan ons opgestuurde documenten juiste en up-to-date informatie bevatten zoals hieronder wordt uiteengezet.

Uittreksel Kamer van Koophandel/KBO
1.Nederland: uittreksel van de KvK van de onderneming, stichting, vereniging, maatschap of coöperatie waarmee u zaken wenst te doen via uw ORANGE Account. Het document moet (digitaal) ondertekend zijn en niet ouder zijn dan 6 weken. Op het uittreksel dient een natuurlijke persoon als beslissingsbevoegde vermeld te staan. Mocht dit een andere vertegenwoordiger zijn in de vorm van een vennootschap, holding, stichting, etc. dan dient u het uittreksel van de Kamer van Koophandel van deze vertegenwoordiger ook aan te leveren. Wanneer uw bedrijf buiten Nederlands staat ingeschreven, dan dient u een bewijs van registratie bij het lokale handelsregister aan te leveren..

2.België: dit uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) van de onderneming, stichting, vereniging, maatschap of coöperatie waarmee u zaken wenst te doen via uw ORANGE Account. Onderin deze pagina kunt u ook de publicaties uit het Belgisch staatsblad terugvinden. U dient het meest recente beeld met vermelding van de natuurlijke beslissingsbevoegde personen te downloaden. Mocht dit een andere vertegenwoordiger zijn in de vorm van een BVBA, NV, Holding, Vzw, etc. dan dient u het KBO uittreksel (inclusief meest recent beeld Belgisch staatsblad) van deze ver-tegenwoordiger ook aan te leveren. Voor een eenmanszaak zijn geen publicaties beschikbaar, het volstaat dan om het KBO uittreksel aan te leveren.