Wat zijn de voorwaarden om gebruikt te kunnen maken van een ORANGE account?

1.Informatieverstrekking
U start uiteraard met zich aan te melden. Tijdens het aanmelden is het belangrijk dat u alle gevraagde informatie compleet en up-to-date ter beschikking heeft. Indien u ons incomplete of onjuiste informatie laat toekomen, kunt u geen gebruik maken van ORANGE. Pas nadat wij uw bescheiden compleet ontvangen hebben, bieden we deze aan Icepay ter acceptatie aan.

2.Acceptatieproces en technische koppeling
Nadat u het acceptatieproces bij Icepay succesvol doorlopen heeft, dient u een technische koppeling te realiseren tussen uw webwinkel en het betaalplatform. Dit klinkt moeilijker dan het is. U kunt namelijk gebruik maken van de zeer klantvriendelijke en eenvoudige plugin's of API’s. Daarna kunt u gelijk aan de slag. We merken hier volledigheidshalve op dat ORANGE uitsluitend als handelsagent fungeert en derhalve geen rol speelt in het acceptatieproces. Voor het gebruik van de internetkassa van Icepay gelden voor ORANGE klanten geen extra kosten.

3.Transacties verwerken
Consumenten kunnen nu in uw webshop betalen met de online betaalmethode(s) van uw keuze. Alle relevante transactiegegevens worden via de koppeling rechtstreeks in uw eigen software weergegeven en/of zijn in de back office te zien. Alle individuele transacties worden gezamenlijk in één batch wekelijks uitbetaald op de door u aangegeven zakelijke bankrekening in de EU.

4.Rapportage/Reconciliatie
U kunt ieder moment in uw backoffice alle transacties raadplegen. Ook kunt u rapportages downloaden om in uw boekhouding te reconciliëren. U ontvangt maandelijks een factuur met daarop de aantallen transacties per afgenomen betaalmethode en de daarbij horende transactiekosten.

5.Veiligheid en zekerheid
Als u een transactie verricht, is deze op verschillende manieren beveiligd. Alle schakels in de betaalketen van een online transactie dienen zich namelijk aan strenge regels te houden die betrekking hebben op o.a. de veiligheid van transactieverkeer. Alle geldstromen verlopen via de Stichting Derdengelden Fibonacci die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB) en valt onder de WFT vergunning van Icepay te Amsterdam. ORANGE heeft geen toegang tot uw geld en wij kunnen uw transacties ook niet zien. Alles verloopt volledig via Icepay.

6.Wijzigingen en mutaties
U blijft verantwoordelijk voor het doorgeven aan ORANGE van wijzigingen en mutaties aan uw kant. Indien een bestuurder bijvoorbeeld terugtreedt of vervangen wordt, is dat een wijziging die u aan ORANGE dient door te geven. Indien uw bankrekening verandert, idem. U kunt wijzigingen altijd (24/7) per mail aan ons doorgeven. Voegt u altijd kopieën toe van wijzigingen.

7.Algemene voorwaarden
Nadat u het acceptatieproces heeft doorlopen ontvangt u een overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van Icepay waarop de tarieven van uw ORANGE account van toepassing zijn. Volledigheidshalve merken we op dat voor iedere ORANGE account de Algemene Voorwaarden van Icepay één-op-één van toepassing zijn. Daarnaast merken we op dat ORANGE uitsluitend als handelsagent fungeert en derhalve geen rol speelt in het acceptatieproces en/of het beheer van de gelden.